Mendex Groep verwerkt veel gegevens en wil daar op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Wij verwerken daarom enkel de gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Jouw gegevens stellen wij nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Mendex Groep B.V. verwerkt via de website www.mendexgroep.com en de daarop ontsloten communicatie van Mendex Groep B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy statement beschrijft welke gegevens van en over jou worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke manier wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over ons privacy statement kun je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens vind je aan het einde van ons privacy statement. 

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website(s) mendexgroep.nl en mendexgroep.com
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening
 • om contact met je op te nemen indien je hierom hebt gevraagd
 • het beheren van klantenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die je afneemt, en soortgelijke diensten en producten
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening

We zullen jouw (persoons)gegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doeleinden te bereiken. 

Vertrouwelijkheid

De door jou verstrekte (persoons)gegevens verstrekken wij niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in de kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Beveiliging

Om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot jouw (persoons)gegevens te beperken, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw gegevens, de toegang tot de gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Cookies

Bij het bezoeken van een website worden bepaalde informatiebestandjes opgeslagen op- of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies)
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies)
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgezet naar eigen beveiligde servers van Mendex Groep B.V. of naar die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is jouw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrek je door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website. 

Technische en functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypen goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. 

Analytics cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacy statement van Google Analytics. 

Voor welke cookies vragen wij jouw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatige wijzigen.

 • Google Tag Manager: privacyverklaring Google
 • Double Click (onderdeel van Google): privacyverklaring Google
 • Facebook & Instagram: privacyverklaring Facebook

Re-targeting 

 • Wij maken gebruik van retargeting. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een statische en dynamische remarketing campagne die je te zien kan krijgen na een bezoek aan onze website. Bij dynamische remarketing krijg je een advertentie te zien van het artikel dat je onlangs hebt bekeken op de website. Bij statische remarketing campagnes krijgen zowel jij als andere bezoekers dezelfde advertentie te zien. Dit gaat door middel van campagnes via Google Ads en social media kanalen zoals Facebook.

In- en uitschakelen van cookies

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je hiermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar info@mendexgroep.nl 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden het recht om dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van ons privacy statement, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Website: www.mendexgroep.com
Adres: Flevolaan 19-B
1382 JX Weesp
Telefoon: 0294-770804
E-mail: info@mendexgroep.nl